Jakie warunki formalne muszę spełnić aby rozpocząć kurs?

Szczegółowo obrazuje to poniższa tabela:

Rodzaj ukończonej szkoły Przygotowanie zawodowe Wymagany staż pracy w zawodzie nauczanym
Ukończone technikum, branżowa szkoła II stopnia, technikum uzupełniające lub szkoła policealna Tytuł zawodowy w nauczanym zawodzie Minimum 3 lata 
Ukończone liceum zawodowe o spe­cjalności w naucza­nym zawodzie Tytuł robotnika wykwalifikowane­go lub równorzędny w zawodzie, które­go będzie nauczać Minimum 4 lata liczone od momentu uzyskania tytułu zawodowego
Ukończenie LO, liceum techniczne­go, liceum profilo­wanego lub techni­kum o innej spe­cjalności niż na­uczany zawód lub średniego studium o innej specjalności niż nauczany zawód Tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie, którego naucza  Minimum 6 lat liczonych od momentu uzyskania tytułu zawodowego
 Wyższe  Specjalność zgodna z nauczanym zawo­dem  Minimum 3 lata liczone od uzyskania dyplomu
 Wyższe  Specjalność niezgodna z nauczanym zawodem  Minimum 6 lat pracy w zawodzie, którego będzie nauczać

W świetle przytoczonych przepisów osoba, która nie posiada tytułu mistrza, a chce prowadzić praktyczną naukę zawodu, musi łącznie spełnić cztery warunki, tzn. posiadać:

     1) przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny
     2) świadectwo dojrzałości liceum zawodowego
     3) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny
     4) co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie

Nadal nie wiesz czy spełniasz wymagania uczestnictwa w kursie?

Zadzwoń pod nr: 732 046 517, aby dowiedzieć się więcej