Kurs pedagogiczny

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu


Dowiedz się więcej (zjedź niżej) lub zadzwoń

tel. 503 502 626

Zapisz się wstępnie na kurs

Po zapisaniu się na kurs skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia kolejnych kroków. Przed zapisem upewnij się, że spełniasz warunki uczestnictwa w kursie
(kliknij, aby dowiedzieć się więcej)


  Dla kogo adresowany jest kurs?

  - dla mistrzów, właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych chcących zatrudnić pracowników młodocianych

  UWAGA! Ten kurs nie przygotowuje do uczenia w szkole!

  Jakie warunki formalne muszę spełnić, aby rozpocząć kurs?

  posiadanie wykształcenia średniego bądź zdany egzamin mistrzowski
  odpowiedni staż pracy –

  [KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ]Wymagania wstępne dla uczestników kursu pedagogicznego

  Co daje ukończenie Kursu?

  Ukończenie kursu umożliwia przyjmowanie stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich), restauracjach, hotelach, placówkach handlowych (sklepach), zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych.

  [KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ]Najczęściej zadawane pytania (sprawdź odpowiedzi na większość pytań dot. kursu)

  Cena kursu

  799 zł


  Edycja kursu trwa 10 dni

  Jeżeli masz wątpliwości co do legalności kursu zjedź niżej.

  Zapisując się na kurs akceptujesz warunki regulaminu i polityki prywatności

  Uzyskaj uprawnienia do
  zatrudniania praktykantów
  w pełni legalnie


  Linki potwierdzające legalność kursu:


  - Program kursu zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w Łodzi (LINK)
  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (LINK)
  - Regulamin kursu i polityka prywatności

  W przypadku wątpliwości co do legalności kursu mogą Państwo to potwierdzić dzwoniąc do Kuratorium Oświaty w Łodzi, nr tel. do Kuratorium 42 637 70 55

  Czy wiesz, że możesz uzyskać ponad 8 tysięcy złotych
  za wykształcenie ucznia?


  dowiedz się więcej

  Jesteśmy na rynku już od ponad 15 lat.
  Przeszkoliliśmy ponad 5000 osób!


  O kursie pedagogicznym

  Internetowy kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Internet możesz zapisać się w każdej chwili! Kurs pedagogiczny online jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktyczno – wychowawczej między innymi w zakresie praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy oraz innych pozaszkolnych form nauczania. Ukończenie kursu pedagogicznego jest warunkiem do przyjmowania uczniów, praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych, a także w nauczaniu i szkoleniu w formach pozaszkolnych.

  Dla kogo kurs pedagogiczny?

  Adresatami kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu mogą być wszystkie osoby zainteresowane w/w tematyką, w szczególności: pracownicy lub właściciele zakładów usługowych prowadzący zajęcia praktyczne z uczniami, opiekunowie praktyk zawodowych itd. rogram kursu pedagogicznego obejmuje w sumie 48 godzin dydaktycznych, w tym 5 godzin zajęć z podstaw pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy, 8 godzin elementów psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”, 27 godzin metodyki praktycznej nauki zawodu oraz 8 godzin umiejętności dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie online na platformie e-learningowej.  Uczestnik kursu pedagogicznego zapoznaje się z podstawowymi pojęciami pedagogicznymi, metodami nauczania oraz nabywa umiejętności metodyczne. Absolwenci otrzymają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i dorosłymi realizującymi program nauczania w wybranym zawodzie. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenia na drukach zgodnych ze wzorami Ministra Edukacji Narodowej.

  O nas

  Jesteśmy niepubliczną placówką istniejącą od 2002 roku. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę trenerską. Szkolenia prowadzone są na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Prowadzimy szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. W naszej ofercie znajdują się szkoły dla dorosłych, to jest Liceum Ogólnokształcące o dwuletnim i trzyletnim cyklu nauczania oraz Szkoły Policealne kształcące w zawodach: technik BHP, technik turystyki wiejskiej, opiekun medyczny, technik administracji oraz technik usług kosmetycznych. Tworzymy i dostarczamy nauczycielom, szkołom, administracji samorządowej i rządowej profesjonalną ofertę kursów, szkoleń stacjonarnych i e-lerningowych. Postanowiliśmy rozszerzyć działalność o kursy internetowe, w tym kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zaspokajamy indywidualne potrzeby i podnosimy kompetencje zawodowe. Gwarantujemy życzliwość i klimat sprzyjający twórczym poszukiwaniom oraz współpracę ze społecznością lokalną. Zapraszamy do współpracy z naszą firmą w zakresie usług edukacyjnych.

  P Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie online na platformie e-learningowej.

   

  zaswiadczenie_o_zatwierdzeniu_programu_kursu
  zaswiadczenie_o_wpisie_do_ewidencji_placowek_oswiatowych

  Informacje o firmie

  - zaświadczenie o zatwierdzeniu programu kursu przez Kuratora Oświaty w Łodzi

  - zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

  Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Prymus E. Sawicka z siedzibą w Poddębicach przy ul. Targowej 7B
  NIP: 828 100 74 51
  REGON: 730940198