Kurs pedagogiczny online
dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu -
kurs przez internet


Dowiedz się więcej (zjedź niżej) lub zadzwoń

tel. 732 046 517

Zapisz się wstępnie na kurs

Po zapisaniu się na kurs skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia kolejnych kroków. Przed zapisem upewnij się, że spełniasz warunki uczestnictwa w kursie
(kliknij, aby dowiedzieć się więcej)

Dla kogo adresowany jest kurs?

- dla mistrzów, właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych chcących zatrudnić pracowników młodocianych

UWAGA! Ten kurs nie przygotowuje do uczenia w szkole!

Jakie warunki formalne muszę spełnić, aby rozpocząć kurs?

posiadanie wykształcenia średniego bądź zdany egzamin mistrzowski
odpowiedni staż pracy –

[KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ]Wymagania wstępne dla uczestników kursu pedagogicznego

Co daje ukończenie Kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przyjmowanie stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich), restauracjach, hotelach, placówkach handlowych (sklepach), zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych.

[KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ]Najczęściej zadawane pytania (sprawdź odpowiedzi na większość pytań dot. kursu)

Cena kursu

599 zł


Całość kursu odbywa się przez Internet.

Jeżeli masz wątpliwości co do legalności kursu zjedź niżej.

Zapisując się na kurs akceptujesz warunki regulaminu i polityki prywatności

Czy wiesz, że możesz uzyskać ponad 8 tysięcy złotych
za wykształcenie ucznia?


dowiedz się więcej

Jesteśmy na rynku już od ponad 15 lat.
Przeszkoliliśmy ponad 5000 osób!


O kursie pedagogicznym

Internetowy kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Internet możesz zapisać się w każdej chwili! Kurs pedagogiczny online jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktyczno – wychowawczej między innymi w zakresie praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy oraz innych pozaszkolnych form nauczania. Ukończenie kursu pedagogicznego jest warunkiem do przyjmowania uczniów, praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych, a także w nauczaniu i szkoleniu w formach pozaszkolnych.

Dla kogo kurs pedagogiczny?

Adresatami kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu mogą być wszystkie osoby zainteresowane w/w tematyką, w szczególności: pracownicy lub właściciele zakładów usługowych prowadzący zajęcia praktyczne z uczniami, opiekunowie praktyk zawodowych itd. Program kursu pedagogicznego obejmuje w sumie 80 godzin dydaktycznych, w tym 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie online na platformie e-learningowej. Słuchacz w trakcie kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyskuje wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka, osobowości oraz procesów motywacyjnych. Uczestnik kursu pedagogicznego zapoznaje się z podstawowymi pojęciami pedagogicznymi, metodami nauczania oraz nabywa umiejętności metodyczne. Absolwenci otrzymają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i dorosłymi realizującymi program nauczania w wybranym zawodzie. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenia na drukach zgodnych z wzorami MEN (zaświadczenie o ukończeniu kursu - druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Poz. 1632).

O nas

Jesteśmy niepubliczną placówką istniejącą od 2002 roku. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę trenerską. Szkolenia prowadzone są na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Prowadzimy szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. W naszej ofercie znajdują się szkoły dla dorosłych, to jest Liceum Ogólnokształcące o dwuletnim i trzyletnim cyklu nauczania oraz Szkoły Policealne kształcące w zawodach: technik BHP, technik turystyki wiejskiej, opiekun medyczny, technik administracji oraz technik usług kosmetycznych. Tworzymy i dostarczamy nauczycielom, szkołom, administracji samorządowej i rządowej profesjonalną ofertę kursów, szkoleń stacjonarnych i e-lerningowych. Postanowiliśmy rozszerzyć działalność o kursy internetowe, w tym kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zaspokajamy indywidualne potrzeby i podnosimy kompetencje zawodowe. Gwarantujemy życzliwość i klimat sprzyjający twórczym poszukiwaniom oraz współpracę ze społecznością lokalną. Zapraszamy do współpracy z naszą firmą w zakresie usług edukacyjnych.

zaswiadczenie_o_zatwierdzeniu_programu_kursu
zaswiadczenie_o_wpisie_do_ewidencji_placowek_oswiatowych

Informacje o firmie

- zaświadczenie o zatwierdzeniu programu kursu przez Kuratora Oświaty w Łodzi

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Prymus E. Sawicka z siedzibą w Poddębicach przy ul. Polnej 34
NIP: 828 100 74 51
REGON: 730940198